مهندس وحید اسماعیلی


سمت :عضو هیئت مدیره و مدیریت فنی
مدرک تحصیلی :
کارشناس مهندسی صنایع گرایش تحلیل سیستم ها


مدارک تخصصی : MCITP - CCNA - CCNP - ITDATA - CIW - CCIE


نرم افزار های تخصصی :
OFFICE- MSP-primavera -Access- برنامه نویسی ماکرو جهت Excel و Access با زبان VBA - برنامه نویسی (Visual Basic, C, C#,java,android,…) - C# - C++ - DELPHI - PASCAL - PHP - JAVA - ANDROID - VISUAL BASIC - SQL SERVER - MY SQL- AUTOCAD - SQL SERVER

سوابق شغلی :

1- شرکت توس آزمون با سمت مدیر سیستم های کیفیت و نماینده‌ی مدیریت در کیفیت
2- شرکت فرافن توس بخش بازرگانی
3- شرکت پلی سوله بخش کنترل پروژه و برنامه‌ریزی تولید
4- مدیریت فنی شرکت آراد
5-مدیریت پروژه نرم افزاری املاک