پسوند تعداد سال ثبت نام انتقال تمدید
.com 1 1,387,500ریال 1,387,500ریال 1,500,000ریال
.net 1 1,800,000ریال 1,800,000ریال 1,800,000ریال
.org 1 1,845,000ریال 1,845,000ریال 1,845,000ریال
.ir 1 75,000ریال 75,000ریال 75,000ریال
.info 1 1,725,000ریال 1,725,000ریال 1,725,000ریال
.biz 1 1,852,500ریال 1,852,500ریال 1,852,500ریال
.name 1 1,500,000ریال 1,500,000ریال 1,500,000ریال
.in 1 2,100,000ریال 2,100,000ریال 2,100,000ریال
.asia 1 2,250,000ریال 2,250,000ریال 2,250,000ریال
.ws 1 4,500,000ریال 4,500,000ریال 4,500,000ریال
.link 1 1,425,000ریال 1,425,000ریال 1,425,000ریال
.tv 1 6,345,000ریال 6,345,000ریال 6,345,000ریال
.mobi 1 2,715,000ریال 2,715,000ریال 2,715,000ریال
.tel 1 2,100,000ریال 2,100,000ریال 2,100,000ریال
.eu 1 1,500,000ریال 1,500,000ریال 1,500,000ریال
.me 1 1,425,000ریال 3,000,000ریال 3,000,000ریال
.cc 1 1,950,000ریال 1,950,000ریال 1,950,000ریال
.bz 1 5,437,500ریال 5,437,500ریال 5,437,500ریال
.co 1 4,500,000ریال 4,500,000ریال 4,500,000ریال
.co.ir 1 180,000ریال 180,000ریال 180,000ریال
.net.ir 1 180,000ریال 180,000ریال 180,000ریال
.org.ir 1 180,000ریال 180,000ریال 180,000ریال
.ac.ir 1 180,000ریال 180,000ریال 180,000ریال
.gov.ir 1 180,000ریال 180,000ریال 180,000ریال
.id.ir 1 180,000ریال 180,000ریال 180,000ریال
.sch.ir 1 180,000ریال 180,000ریال 180,000ریال
.co.uk 1 1,650,000ریال 1,650,000ریال
.me.uk 1 1,270,500ریال 1,317,000ریال
.org.uk 1 1,270,500ریال 1,317,000ریال
.org.nz 1 7,938,000ریال 7,938,000ریال 7,938,000ریال
.net.nz 1 7,938,000ریال 7,938,000ریال 7,938,000ریال
.co.nz 1 7,938,000ریال 7,938,000ریال 7,938,000ریال
.de 1 1,500,000ریال 1,500,000ریال 1,500,000ریال
.be 1 2,352,000ریال 1,444,500ریال 2,352,000ریال
.es 1 1,500,000ریال 1,500,000ریال 1,500,000ریال
.ca 1 2,533,500ریال 2,533,500ریال 2,533,500ریال
.com.co 1 2,250,000ریال 2,250,000ریال 2,250,000ریال
.net.co 1 2,923,500ریال 2,923,500ریال 2,923,500ریال
.com.au 2 5,445,000ریال 5,445,000ریال
.net.au 2 5,445,000ریال 5,445,000ریال
.ru 1 6,534,000ریال 6,534,000ریال
.cn.com 1 7,938,000ریال 7,938,000ریال 7,938,000ریال
.no.com 1 7,710,000ریال 7,710,000ریال 7,710,000ریال
.pro 1 3,078,000ریال 3,078,000ریال 3,078,000ریال
.ae 1 6,534,000ریال 6,534,000ریال 6,534,000ریال
.at 1 2,250,000ریال 2,250,000ریال 2,250,000ریال
.center 1 3,000,000ریال 3,000,000ریال 3,000,000ریال
.company 1 3,000,000ریال 3,000,000ریال 3,000,000ریال
.digital 1 3,844,500ریال 3,844,500ریال 3,844,500ریال
.academy 1 3,844,500ریال 3,844,500ریال 3,844,500ریال
.gallery 1 3,150,000ریال 3,150,000ریال 3,150,000ریال
.it 1 3,285,000ریال 3,285,000ریال 3,285,000ریال
.fund 1 6,204,000ریال 6,204,000ریال 6,204,000ریال
.news 1 3,600,000ریال 3,600,000ریال 3,600,000ریال
.tech 1 8,250,000ریال 8,250,000ریال 8,250,000ریال
.pw 1 2,352,000ریال 2,352,000ریال 2,352,000ریال
.space 1 1,303,500ریال 1,303,500ریال 1,303,500ریال
.xyz 1 1,800,000ریال 1,800,000ریال 1,800,000ریال
.services 1 3,844,500ریال 3,844,500ریال 3,844,500ریال
.holding 1 6,534,000ریال 6,534,000ریال 6,534,000ریال
.download 1 4,500,000ریال 4,500,000ریال 4,500,000ریال
.club 1 1,675,500ریال 1,675,500ریال 1,675,500ریال
.cloud 1 3,600,000ریال 3,600,000ریال 3,600,000ریال
.green 1 10,800,000ریال 10,800,000ریال 10,800,000ریال
.uk 1 1,650,000ریال 1,650,000ریال 1,650,000ریال
.shop 1 5,250,000ریال 5,250,000ریال 5,250,000ریال
.site 1 4,500,000ریال 4,500,000ریال 4,500,000ریال
.website 1 3,600,000ریال 3,600,000ریال 3,600,000ریال
.online 1 5,850,000ریال 5,850,000ریال 5,850,000ریال
.photography 1 3,000,000ریال 3,000,000ریال 3,000,000ریال
.wiki 1 3,750,000ریال 3,750,000ریال 3,750,000ریال
.life 1 4,500,000ریال 4,500,000ریال 4,500,000ریال
.store 1 8,250,000ریال 8,250,000ریال 8,250,000ریال
.cafe 1 4,500,000ریال 4,500,000ریال 4,500,000ریال
.camp 1 8,250,000ریال 8,250,000ریال 8,250,000ریال
.host 1 13,500,000ریال 13,500,000ریال 13,500,000ریال
.international 1 3,150,000ریال 3,150,000ریال 3,150,000ریال
.network 1 3,000,000ریال 3,000,000ریال 3,000,000ریال
.plus 1 4,500,000ریال 4,500,000ریال 4,500,000ریال
.social 1 4,500,000ریال 4,500,000ریال 4,500,000ریال
.io 1 6,300,000ریال 6,300,000ریال 6,300,000ریال
.city 1 3,000,000ریال 3,000,000ریال 3,000,000ریال
.live 1 3,600,000ریال 3,600,000ریال 3,600,000ریال
.group 1 3,150,000ریال 3,150,000ریال 3,150,000ریال
.fr 1 1,912,500ریال 1,912,500ریال 1,912,500ریال
.top 1 600,000ریال 2,100,000ریال 2,100,000ریال
.app 1 3,000,000ریال 3,000,000ریال 3,000,000ریال

جهت سفارش دامنه به ناحیه کاربری خود مراجعه نمایید

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A